Mobile :+48 665 051 773

Marcin Kmieć

Branch Manager

ECO CONTAINERS

ul. Dębowa 1,
55-010 Radwanice

Mobile: +48 665 051 773

Email: wroclaw@ecocontainers.com

Contact Form   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Głównym Administratorem Danych Osobowych jest:
  BALTICON S.A. ul. Prof. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk,
  Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia informacji na przesłane zapytanie i będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji.
  Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu GADO na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy systemów informatycznych.
  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści, ich poprawiania, usunięcia, zaprzestania przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie i prowadzenie korespondencji z osobą, której dane dotyczą.